سنگ اصفهان

برای یادگیری HTML و کدنویسی آن می توانید از ادیتور های پیشرفته مانند Visual Studio Code که در پست محیط و نرم افزار های HTML بررسی کردیم  استفاده کنید. اما در ابتدای کار بهتر است از ادیتور های متنی ساده مانند notepad ویندوز استفاده کنید. دلیل این مسئله آن است که ادیتورهای پیشرفته به شما در کدنویسی کمک می کنند. و در ادامه کد ها را فراموش میکنید چون خودتون آنها را تایپ نکردین و البته این یک پیشنهاد است.

برای کد نویسی به شکل ساده در notepad ابتدا باید آن را باز کنید و سپس به صورت ساده عناصر زیر را در آن بنویسید

برای یادگیری HTML و کدنویسی آن می توانید از ادیتور های پیشرفته مانند Visual Studio Code که در پست محیط و نرم افزار های HTML بررسی کردیم  استفاده کنید. اما در ابتدای کار بهتر است از ادیتور های متنی ساده مانند notepad ویندوز استفاده کنید. دلیل این مسئله آن است که ادیتورهای پیشرفته به شما در کدنویسی کمک می کنند. و در ادامه کد ها را فراموش میکنید چون خودتون آنها را تایپ نکردین و البته این یک پیشنهاد است.

برای کد نویسی به شکل ساده در notepad ابتدا باید آن را باز کنید و سپس به صورت ساده عناصر زیر را در آن بنویسیدغ

مطالب مشابه